Frakce

Jako každý rok i letos jsou hráči na Černoboru rozděleni do takzvaných frakcí. Frakce je, ve zkratce, uskupení hráčů, které má v příběhu společné cíle a motivace. Letos představují frakce členy rodiny Kaltwasserů a jejich doprovod (doporučujeme přečíst příběhové intro). Tento Černobor budou trochu netradičně pouze tři frakce, ale i tak bychom rádi, abyste, pokud možno, vyjádřili preference ve frakčním dotazníku (viz níže).

Ulrich Kaltwasser a jeho kompanie

Ulrich Kaltwasser, starší ze synů Reginara, se světem pobíjí s šavlí v ruce už několik let. Po hádce s otcem opustil rodný dům a odešel do Poljany. Se svou kompanií se zúčastnil snad všech válečných tažení a páchal činy slavné i nechvalně proslulé. Tak se to alespoň říká. Je jako vítr a využívá každé příležitosti, jak si obstarat živobytí či získat přízeň dam. I když v poslední době po jeho boku stává jen jediná, krásná paní Evgenia, o které se říká, že není okouzlující jen svým půvabem. Druhým a neméně důležitým z jeho společníků je dobrodruh Eirik Kharhard Vargson, trpaslík z klanu Kharhard, který kudy chodí, tam cítí peníze či skryté poklady. A jakmile zavětří, hledá a hledá a někdy i najde. Poslední dobou se však proslýchá, že se jim smůla lepí na paty víc, než by bylo zdrávo. Proto nemuseli rozvažovat dlouho a zamířili na Kaltwasser. Třeba se tím jejich problémy vyřeší.

Pokud chceš hodovat, chvástat se, s šavlí v ruce se bít, o budoucnosti snít, plout ve vírech nemilosrdné magie a pátrat po pokladu pod každým kamenem, dej se ke kompanii Ulricha Kaltwassera! Neb sláva na nikoho nečeká a je třeba ji urvat co největší díl.

Postavy hrají: Brosan, Netri a Boris.

Gabriel Kaltwasser a jeho společníci

Gabriel Kaltwasser, mladší ze synů Reginara, je zádumčivý, neduživý mladík, který byl svým zraněním v mládí odsouzen k tomu, aby se vydal úplně jinou cestou, než jeho všemi oblíbenější bratr. Je přemýšlivý a má hlavu na čísla. Proto nikoho neudiví, že poslední roky vyřizuje rodinný byznys ve Vrangenu a Orlenburku jako zdatný obchodník. Naučil se znát svou cenu a jednou o tom zajisté přesvědčí i ty, kteří ho podceňovali. Navíc o všechno, co by Gabrielovi činilo potíže, se stará jeho dobrý přítel a bratranec v jedné osobě, Vilém, proslavený lovec bestií. Posledním členem nerozlučné trojice je léčitelka Violka, prostá dívka z Kaltwasseru se zájmem o místní folklór a legendy. Jejich osudy jsou propletenější, než se může zdát. A tak když otec nakázal, vrací se Gabriel se svými společníky na Kaltwasser vyřídit staré dluhy.

Pokud si myslíš, že nejlepší prospěch ti přinese jen dobrý plán, že staré křivdy je třeba vyřešit, že nadpřirozeným tajemstvím je třeba přijít na kloub a že není nic důležitějšího, než zbavit svět všech netvorů, pak věz, že Gabrielova obchodnická družina potřebuje své strážce, společníky, lovce, úředníky i léčitele.

Postavy hrají: Tom K., Anežka a Štěpán.

Elodie Kaltwasser a její patroni

Pan Reginar svoji vnučku Elodii střeží jako oko v hlavě, neboť má zřejmě stále v živé paměti tragický osud její matky Kristýny. Není proto divu, že starostí o bezpečí svého nejcennějšího pokladu pověřil svého švagra a hejtmana Maxmiliána Weissenberga. Pan Maxmilián převzal starost o chod tvrze a rodových statků, když je Reginarovi synové opustili. Krom něj připadl nelehký úděl výchovy mladé dívky i otci Jeronýmovi, zvídavému hradnímu kaplanovi, který Kaltwasserům slouží déle než mnozí. Mladé Elodii nikdy nebylo dědečkovo přehnané opatrovnictví po chuti, ale jako dítě s tím pramálo zmohla. Jenže čas plyne a z dívky se stala mladá žena, která má svou hlavu a je rozhodnutá naplnit svůj osud, ať už bude jakýkoli.

Pokud rád pátráš po zapovězeném a není ti cizí se proplétat pavučinou záhad, tak bude tvoje pomoc na tvrzi více než vítána. Historie rodu Kaltwasserů i okolní kraj skrývá mnohá tajemství. Některé mají být odhaleny, aby osud mladé Elodie mohl být naplněn, zatímco některé mají, pro dobro všech, zůstat skryta před zraky světa.

Postavy hrají: Oli, Honza D. a Pavel.


Teď už zbývá, jen jediné ...
Vyplnit frakční dotazník!