Johny

Jonáš Chmátal

Johnny

Vystudovaný historik s obdivuhodně širokým spektrem zájmů - od larpu a her přes životní prostředí až po všemožné obory společenskovědní povahy. Johnny vám tedy poskytne nejen fundovanou konzultaci historických problematik, ale najdete s ním zkrátka vždy zajímavé téma k hovoru. Má za sebou také pedagogické působení na základní škole, v současné době se však věnuje práci herního designéra, kde zúročuje mimo jiné i letité zkušenosti nasbírané na Černoboru. V organizačním týmu je jednou z nejdůležitějších osob a práci pro tábor věnuje ohromné množství energie a volného času. Jakožto nepostradatelná pravá ruka programového vedoucího se zabývá zejména konstrukcí herního příběhu, tvorbou questů, zápletek i reálií našeho fiktivního světa.

← Zpět k týmu